AKADEMIE III. VĚKU

Akademie umění a kultury České Budějovice – vzdělávání III. věku

Informace o studiu

 

Akademie umění a kultury České Budějovice – vzdělávání III. věku poskytne lidem v postproduktivním věku (seniorky a senioři) odborné studium ve všech uměleckých  oborech  (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický).

 

Zájemcům umožní smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které bude vhodně naplňovat jejich potřeby, a to jak psychické - tvořivost, seberealizace, uplatnění, tak potřeby sociální - navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů apod. 

 

Úkolem Akademie umění a kultury České Budějovice je tak motivovat občany seniorského věku k aktivnímu přístupu k životu a posílení jejich duševní i fyzické kondice prostřednictvím umění. 

 

Akademie umění a kultury České Budějovice se primárně zaměřuje na občany důchodového věku, kteří bydlí na území Českých Budějovic a blízkého okolí a mají zájem se aktivně věnovat hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění na neprofesionální úrovni.

 

Partnerem projektu je Krajský úřad Jihočeského kraje,

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou . Dalším partnerem projektu je pedagog Akademie Múzických umění v Praze a sólofagotista Orchestru Národního divadle v Praze MgA. Jan Hudeček.

 

Slavnostní imatrikulace proběhne 26. září 2016 od 10:00 hodin

v Sukově sále ZUŠ B. Jeremiáše za účasti hejtmana Jihočeského kraje pana magistra Jiřího Zimoly, kde obdrží diplom o přijetí ke studiu, index a desky na studijní materiály.

 

Personálně je zabezpečena kvalifikovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ a dalšími specializovanými lektory z oblasti celoživotního vzdělávání.

Vzdělávání na Akademii České Budějovice je bezplatné, prostory, materiální zajištění poskytuje ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice. Učitele, lektory, zápisné a propagaci plně hradí Jihočeský kraj.

 

Závazné přihlášky ke studiu pro akademický rok 2016/2017

se podávají v období od 18. dubna do 20. června 2016 v kanceláři ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice.

 

Účastník studia, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem Akademie umění a kultury České Budějovice a certifikát o absolvování je mu předán na slavnostní promoci.

 

Podmínkou přijetí je zájem o studium a dosažení seniorského věku a to ve věkové kategorii 55+ .

Studium probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení. Rozděleno je do zimních a letních semestrů. Uskutečňuje se především v dopoledních hodinách a ke studiu lze využít i večerní čas.

 

V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nejsou zakončeny zápočtovým týdnem ani zkouškou (studenti Akademie nejsou pokládáni za studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách). Vzdělávání se obvykle realizuje jednou za čtrnáct dní a trvá 1 – 2 vyučovací hodiny, účast ve výuce se zaznamenává do indexu.

 

Leták ke stažení (PDF)

 

Zápis nových žáků do ZUŠ B. Jeremiáše

obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický:

Datum Místnost/učebna
30. 5. 2016 od 16:00 do 18:00 č. 20, 1. patro
6. 6. 2016 od 16:00 do 18:00 č. 47, 2. patro
13. 6. 2016 od 16:00 do 18:00 č. 26, 1. patro