DOKUMENTY, TISKOPISY


Naším zřizovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, IČ 708906650, www.kraj-jihocesky.cz.
Úplné znění zřizovací listiny najdete ZDE.

Výuka se řídí učebními plány a osnovami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Důležitým dokumentem je také Školní řád.

Před vyplněním přihlášky ke studiu bude jistě všechny rodiče zajímat i výše školného, kterou naleznete v odkaze ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ.

Školní vzdělávací program 2017 

Výroční zpráva