Hoboj

patří mezi nejstarší, nejkrásnější, ale také nejobtížnější hudební nástroje světa. Ve středověké Francii jej známe jako šalmaj, nástroj ovčáků. Hoboj samotný se objevuje až kolem roku 1664 ve skladbách starých francouzských mistrů. Jeho největší rozkvět nastává v době baroka a klasicismu. Užití hoboje je dnes nejen v hudbě klasické (sólové, komorní a symfonické), ale je rovněž hojně využíván v hudbě populární.Cílem výuky hry na hoboj na ZUŠ je získání základních dovedností ke zvládnutí tohoto krásného, ale velice náročného nástroje. Pro hráčsky vyspělejší žáky se nabízí uplatnění v komorních souborech, popř. v orchestru naší ZUŠ.