Saxofon

Do předmětu Hra na saxofon jsou běžně přijímáni žáci od 10 let, v případě, že žák je vybaven potřebnými fyzickými předpoklady, příp. disponuje vhodnými technickými prostředky (např. sopránový saxofon), jemožné jej přijmout i v nižším věku.

 

Žák si během studia osvojí základy hry na saxofon, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem.