Housle

jsou strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami laděnými v čistých kvintách: g, d¹, a¹, e². Mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla. Jsou nejmenší z rodiny smyčcových nástrojů, která ještě mimo jiné obsahuje violu a violoncello. Délka standardních tzv.celých houslí je asi 58 cm, pro výuku dětí se používají i menší housle: tříčtvrťové, půlové, čtvrťové atd. (Pro výběr vhodné délky houslí platí jednoduché pravidlo: když má dítě housle pod bradou, musí dlaní levé ruky dosáhnout na konec šneku tak, aby si vidělo na špičky prstů). Housle se drží pod bradou a podpírají se levou rukou. Pravá ruka buď rozeznívá struny smyčcem, nebo brnkáním (tzv. pizzicato). Housle nemají pražce jako kytara, houslista tedy musí znát přesná místa, kam položit prst, aby zazněl určitý tón. Housle mají zcela originální zvuk. Možnosti jejich barevnosti tónů lze přirovnat snad jen k lidskému hlasu a zpěvu.Mohou tedy doslova zpívat, jásat, vyprávět i naříkat. Stejný tón i celé fráze může houslista tvořit v různých polohách a dokonce na různých strunách. Silný, akcentovaný tón může přejít hned v tichý nebo tklivý tón.Housle mají téměř nekonečné technické možnosti a zdokonalování ve hře na tento úžasný nástroj je úkolem, zábavou, smyslem ale především výzvou na cestě za hlubokou ušlechtilou krásou.