Informace

Práce žáků - viz GALERIE→FOTOGALERIE→VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ


Výtvarná výchova je zaměřena na rozvoj výtvarného cítění a fantazie žáka. Žáci se kromě výuky účastní nejrůznějších výstav a výtvarných soutěží. Absolventi výtvarného oboru mohou být v případě zájmu připraveni na talentové zkoušky na výtvarně zaměřené střední škole, příp. na výtvarný obor ped. fakulty, apod. V rámci výuky si žák osvojuje nejrůznější výtvarné techniky, jako je např. kresba, malba, grafika, keramika (možnost vypálení v keramické peci), různé dekorativní techniky (malba na hedvábí, šití loutek, apod.)

Výuka probíhá ve dvou cyklech: I. CYKLUS = sedmiletý, II. CYKLUS = čtyřletý

Výtvarný obor ZUŠ přijímá žáky od 6 let (výjimečně mladší). Před prvním cyklem je možné navštěvovat přípravný stupeň výtvarné výchovy (pro děti předškolního věku, po dobu 1 - 2 let). V případě zájmu je možné otevřít studium pro dospělé.