Opatření vlády - koronavirus

Opatření vlády - koronavirus
Datum: 10.03.2020

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ČR

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodla ředitelka školy ZUŠ B. Jeremiáše, Otakarova 43, České Budějovice o uzavření budovy školy od 11. března 2020 do odvolání.

Žákům a studentům (akademie III. věku) je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy.

Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím svých osobních mailů o aktuální situaci na pracovišti.

Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům a studentům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

 

Dne 10. 03. 2020                                                                                    Mgr. Michaela Hudečková

                                                                                                                        ředitelka školy, v. r.


Zpět