Organizace komisionálních zkoušek v ZUŠ B. Jeremiáše ve školním roce 2019/2020

Datum: 23.05.2020

Organizace komisionálních zkoušek v ZUŠ B. Jeremiáše ve školním roce 2019/2020:

 

Talentové zkoušky pro nové uchazeče o studium na ZUŠ B. Jeremiáše: v týdnu od 8. – 12. června 2020, po předchozí telefonické domluvě.

Každý uchazeč o studium a jeho zákonní zástupci, kteří vstoupí na půdu školy jsou povinni při vstupu do budovy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které je ke stažení na našich www stránkách v sekci „dokumenty, tiskopisy“. Vstup do školy je výjimečně povolen zákonným zástupcům uchazečů o studium v době konání jejich talentové zkoušky.

Hudební obor:

Klavírní oddělení: pondělí 8. 6. až čtvrtek 11. 6., čas bude upřesněn, učebna č. 47, po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 777133269

Smyčcové oddělení: pondělí 8. 6. a úterý 9.6., 13.30 – 17.00 hodin, učebna č. 20, po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 776311510

Kytarové oddělení: pondělí 8. 6. a úterý 9. 6. 2020, 13.00 – 16.30 hodin, učebna č. po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 728247213.

Dechové oddělení: úterý 9.6. 14.00 – 17.00 hodin, učebna č. 44, po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 777056333

Pěvecké oddělení: středa 10.6 a čtvrtek 11.6. od 14:00-18:00, učebna č. 32, po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 608241711

Výtvarný obor: úterý 9. 6. 2020, 16.00 – 18.00 hodin, učebna č. 52, po předchozí telefonické domluvě na tel. 724 687 688

Taneční obor: pondělí 8. 6. a středa 10. 6., 15.00 – 17.00 hodin, baletní sály, po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení, tel. 774949441.

Literárně dramatický obor: pátek 19. 6. 13.45 - 15.15 / děti do 12 let/, 

                                                čtvrtek 18. 6. 14.45 - 16.15 / děti 12-14 let/

                                                pátek 12. 6.  15.30- 17.00 / děti nad 14 let/. 

                    Je možná individuální domluva konkrétního času dle věku dítěte/ seznámení se se skupinou dětí, kterou by později navštěvovalo/ Zájemci se mohou ozvat od začátku června na telefon 775082305. Zkoušky budou probíhat v baletním sále v suterénu.

 

Talentové zkoušky pro žáky, kteří prošli studiem PHV a chtějí pokračovat ve studiu na I. nebo II. stupni základního nebo rozšířeného studia: ve dnech od 8. – 11. června 2020

Každý uchazeč o studium a jeho zákonní zástupci, kteří vstoupí na půdu školy jsou povinni odevzdat při vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které je ke stažení na našich www stránkách v sekci „dokumenty, tiskopisy“. Vstup do školy je výjimečně povolen zákonným zástupcům uchazečů o studium v době konání jejich talentové zkoušky.

 

Hudební obor:

Klavírní oddělení: pondělí 8. 6. až čtvrtek 11. 6., čas bude upřesněn, učebna č. 47

Smyčcové oddělení: pondělí 8. 6. a úterý 9.6., 13.30 – 17.00 hodin, učebna č. 20

Kytarové oddělení: pondělí 8. 6. a úterý 9. 6. 2020, 13.00 – 16.30 hodin

Dechové oddělení: úterý 9.6. 14.00 – 17.00 hodin, učebna č. 44

Pěvecké oddělení: středa 10.6 a čtvrtek 11.6. od 14:00-18:00, učebna č. 32

Výtvarný obor: ----------------

Taneční obor: pondělí 8. 6. a ve středu 10. 6., 15.00 – 17.00 hodin, baletní sály

Literárně dramatický obor: čtvrtek 11.6. 2020 16.15 - 17.00 hodin, baletní sál v suterénu

 

Postupové zkoušky v hudebním oboru ZUŠ v jednotlivých studijních zaměřeních se tento rok konat nebudou:

Při postupové zkoušce je sledován pokrok žáka za celý uplynulý školní rok a úroveň dosažených výstupů. Vykonání zkoušky je jedním z podkladů pro hodnocení žáka ve druhém pololetí daného školního roku. Hlavním kritériem hodnocení je pravidelná celoroční příprava, průběžné pokroky žáka, jeho snaha.

V letošním školním roce ruším postupové komisionální zkoušky, a to z těchto důvodů:

  1. Ve druhém pololetí letošního školního roku nemohly být vytvořeny jednotné podmínky pro vzdělávání žáků v ZUŠ vzhledem k současné epidemiologické situaci a uzavření školy v době od 11. 3. 2020 – 8. 5. 2020.
  2. Po znovuotevření školy od 11. 5. 2020 opět nemohou být vytvořeny jednotné podmínky pro vzdělávání žáků, neboť velká část jich využívá prezenční výuku, ovšem nezanedbatelná část pokračuje ve studiu distanční formou.
  3. Při hodnocení žáků se dle metodiky MŠMT k hodnocení žáků na ZUŠ za druhé pololetí tohoto školního roku nemá za stávajících podmínek výuky příliš sledovat naplňování výstupů daných školním vzdělávacím programem (tomuto účelu postupové zkoušky za normálních podmínek slouží).
  4. Povinnost konání postupových zkoušek není konkrétně stanovena závaznou nadřazenou právní normou.

 

 

Závěrečné komisionální zkoušky pro absolventy I. a II. stupně: do 24. 6. 2020 po domluvě s učitelem daného studijního zaměření

 

Pro absolventy I. stupně je tato zkouška zároveň i zkouškou přijímací, pokud mají zájem pokračovat ve studiu na II. stupni.

Pro uzavření závěrečného ročníku studia a získání závěrečného vysvědčení je tato zkouška nezbytná.

Konkrétní forma zkoušky bude vycházet z § 6 odst. 2 vyhlášky o ZUV a z aktuálních hygienických opatření v České republice, které jsou důsledkem epidemiologické situace související s šířením nemoci Covid-19:

  1. Komisionální zkouška ve třídě za účasti tříčlenné zkušební komise a zkoušeného absolventa.
  2. Komisionální zkouška v Sukově sále školy za účasti tříčlenné zkušební komise a zkoušeného absolventa.
  3. Komisionální zkouška ve třídě nebo v Sukově sále školy za účasti tříčlenné zkušební komise a zkoušeného absolventa s možností nahrání absolventského výkonu po dohodě zákonných zástupců žáka (popř. zletilého žáka) s učitelem hry na nástroj.

Možnost uspořádání koncertu absolventa na podzim příštího školního roku (pokud to epidemiologická situace dovolí), není tímto dotčena.

 

V Českých Budějovicích, dne 22. 5. 2020               Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy

                                                                                                                  


Zpět