HUDEBNÍ SOUBORY

Ve škole funguje Smyčcový orchestr ZUŠ B. Jeremiáše, Houslový soubor nejmenších houslistů Otakárek a houslový soubor pro pokročilejší Jeremiášek, pěvecký přípravný sbor, flétnové soubory a kytarové soubory.


Smyčcový orchestr

Orchestr je hudební instrumentální těleso různého nástrojového obsazení a velikosti (malý komorní orchestr či velký symfonický orchestr). Společným znakem je sborové (vícenásobné) obsazení jednotlivých hlasů a jsou zde zastoupeny smyčcové, dřevěné dechové, žesťové a bicí nástroje.

Při interpretaci orchestrální hudby má hlavní slovo dirigent, který rozhoduje o tempu, rytmu a frázování. Hra v orchestru není jen společenskou činností, hlavní důvod, který pojí

všechny členy orchestru dohromady je láska k hudbě, práce v „týmu“ a radost ze společného muzicírování.

V rámci naší školy se jedná o malý komorní smyčcový orchestr tohoto nástrojového obsazení: I. housle, II. housle, dle potřeby III. Housle, violy a violoncella, popř. kontrabasy.

Komorní a souborová hra Každý z hráčů si zde uvědomí, že týmová práce vyžaduje individuální schopnosti, získané v individuální výuce a v přípravě, ale zároveň schopnost přizpůsobit se kolektivní hře, tedy nebýt pouze sólistou, umět se podřídit jiným hráčům, to znamená sledovat ostatní spoluhráče a společně pracovat na konečném vyznění dané skladby.