Informace

Literárně- dramatický obor vede herečka Jihočeského divadla, absolventka pražské DAMU a pedagožka s dlouholetou praxí v oboru Lenka Krčková. Pravidelně připravuje studenty k přijímacímu řízení na vysoké školy se zaměřením na divadlo s téměř 100% úspěšností.

Obor není ale zaměřen jen úzce na hereckou činnost, pokrývá širší spektrum osobnostního vývoje: základy mluveného projevu, hlasová výchova, komunikační dovednosti, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, tvořivost, práce v kolektivu, rozvíjení sociálního cítění, dramaterapii, atd. Jsou zde zapojeny i prvky výtvarné (tvorba vlastních kulis, kreativní tvoření), hudební (práce s rytmem, základy rytmického cítění, zpěv), pohybové ( základy akrobacie, správné držení těla, základy jevištního pohybu)

Herečka klade důraz na společnou tvorbu, improvizaci, autorském psaní a rozvíjení jedinečnosti a individuality každého z žáků. Cílem není vést pouze žáky talentované, ale ve všech rozvíjet jedinečnost osobnosti a podpořit ji, či pomoci začlenit se do kolektivu, pomoci žákovi objevit své schopnosti. Obor je vhodný i pro děti, které se těžko adaptují, pro děti hyperaktivní, těžko začlenitelné do kolektivu, pro děti u nich byl diagnostikován problém typu např, ADHD, apod. Obor je otevřen pro všechny, kteří se chtějí realizovat, rozvíjet, tvořit nebo třeba jen „vybít“ či „usměrnit“.

HLEDEJME S HUMOREM, CHUTÍ A EMPATIÍ