ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ


ŠKOLNÉ 2018 / 2019 – SMĚRNICE O VÝŠI ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ

Ředitelka ZUŠ B. Jeremiáše, Otakarova 43, 370 01 České Budějovice, příspěvková organizace na základě ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání vydává jako statutární orgán Směrnici o výši úplaty za vzdělávání základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává Základní umělecká škola B. Jeremiáše, Otakarova 43, 370 01 České Budějovice. V souladu s § 123 odst. 4 zákona 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole B. Jeremiáše, Otakarova 43, České Budějovice, příspěvkové organizaci. Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze jej tedy poskytovat za úplatu, která je jediným příjmem základní umělecké školy B. Jeremiáše v Českých Budějovicích. Podle vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty pro školní rok 2018/2019 takto:

 

  PŘÍPRAVNÉ STUDIUM, ZÁKL. STUDIUM I. a II. STUPNĚ, STUDIUM S ROZŠÍŘ. POČTEM VYUČ. HODIN

  MĚSÍČNĚ POLOLETNĚ
HUDEBNÍ OBOR - přípravné studium 310,- 1550,-
HUDEBNÍ OBOR - základní studium 310,- 1550,-
HUDEBNÍ OBOR - rozšířené studium 310,- 1550,-
VÝTVARNÝ OBOR - přípravné studium 380,- 1900,-
VÝTVARNÝ OBOR - základní studium 380,- 1900,-
TANEČNÍ OBOR - přípravné studium 270,- 1350,-
TANEČNÍ OBOR - základní studium 270,- 1350,-
LIT. - DRAM. OBOR - přípravné studium 270,- 1350,-
LIT. - DRAM. OBOR - základní studium 270,- 1350,-

 

  STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

  Podle § 8, odst. 2 a) vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě studia na SŠ, VOŠ nebo konzervatoři

  MĚSÍČNĚ POLOLETNĚ
HUDEBNÍ OBOR - přípravné studium 310,- 1550,-
VÝTVARNÝ OBOR - přípravné studium 380,- 1900,-
TANEČNÍ OBOR - přípravné studium 270,- 1350,-
LIT. - DRAM. OBOR - přípravné studium 270,- 1350,-

 

  STUDIUM PRO DOSPĚLÉ

 Podle §8, odst. 2 b) vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání – u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a)

  MĚSÍČNĚ POLOLETNĚ
VŠECHNY OBORY 1600,- 8000,-

 

PŮJČOVNÉ ZA HUDEBNÍ NÁSTROJ ZA POLOLETÍ včetně prázdnin - pro žáky ZUŠ B. Jeremiáše

HUDEBNÍ NÁSTROJ - 300,-

POUZDRO NA NÁSTROJ - 100,-

SMYČEC - 100,-

KLÁVESY + STOJAN - 500,-

FLÉTNA + POUZDRO - 400,-

KYTARA + POUZDRO - 400,-

 

PŮJČOVNÉ ZA HUDEBNÍ NÁSTROJ ZA POLOLETÍ včetně prázdnin - pro cizí žáky v rámci vzájemné výpomoci (ZUŠ, konzervatoř, ...)

HUDEBNÍ NÁSTROJ - 1000,-

 

 

Úplata za pololetí se hradí většinou pololetně a je splatná dle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

 

Úplatu na ZUŠ může ředitel snížit nebo prominout podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v úplném znění po novele § 123, odst. 4.

 

Vrácení úplaty je možné podle vyhlášky č. 71/2005, §8, odst. 3 (vždy se jedná pouze o žáka, který ukončil na studium na ZUŠ).

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 6. 2018


 

V Českých Budějovicích dne 17. 5. 2018, Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy