Balet

Tanec na ZUŠ je jednou z možných cest k umění.

 

Kdy začít?

Navštěvovat taneční obor je možné nejdříve od 5 let. Do 7 let věku jsou děti v tzv. „taneční přípravce“.

Co následuje?

1.až 7.ročník I.stupně a  1.až 4.ročník II.stupně

Co vyučujeme a co je smyslem?

základní pohybovou průpravu  (taneční přípravka - 1.r. I.st.):

-rozvíjí přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení, pěstuje v dětech pocit správného držení těla jak v polohách na místě, tak i při pohybu v prostoru. Učí je vnímat jednotlivé části těla i tělo jako celek. Při pohybu v prostoru je podněcováno prostorové a hudební cítění, jakožto i vzájemné vztahy mezi dětmi.

lidový tanec  ( 2.-4.r.I.st.)

- přibližuje národní kulturu osvojováním tanečních kroků a gest lidových tanců z Čech. Často prozradí, kdo je tzv. „taneční“ (necvičí, ale tančí).

klasickou taneční techniku  ( 3.- 7.r. I.st. a 1.- 4.r. II.st.)

- tato technika klade největší nároky na fyzické předpoklady, má přesně vypracovaný systém, vychovává ke kázni vytrvalosti a vůli.

 současný tanec  ( 3.- 7.r. I.st. a 1.- 4.r. II.st.)

- otvírá prostor pro hledání vlastního pohybového slovníku, jelikož je více  založený  na zkoumání lidského těla, přirozených pohybových principů v souvislosti s fyzikálními zákonitostmi (např. gravitace pro pád, švih).

taneční praxi  (taneční přípravka – 4.r. II.st.)

- zde se zúročují veškeré momentálně dosažené dovednosti a znalosti. Je to prostor pro přípravu veřejných vystoupení,  na soutěže a taneční přehlídky.

Čeho chceme dosáhnout?

Že nejde jen o dril ,o zvládnutí jednotlivých technik a tanečních stylů, ale i jejich využití jako prostředku uměleckého vyjádření.

Čemu se chceme vyhnout?

Komerční  podbízivosti a nablýskanosti bez respektování  daného věku dětí a jejich stylizaci do staršího či dokonce dospělého.

 

Citáty:

„Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí“

(Ruth Saint Denis)

„Pohyb bez myšlenky je jen cvičení“

(Marie Brooks)

„Tanec, stejně jako jiná umění, nám pomáhá být lepším“

(Sudharani Raghupathy)