Informace k znovuotevření ZUŠ B. Jeremiáše

8. 4. 2021Aktualita

Vážení rodiče, milé děti, jsme moc rádi, že se blíží chvíle, kdy se budeme moci opět setkávat ve třídách naší milované školy při prezenční výuce. Znovuotevření školy je však podmíněno dostupností antigenních testů pro učitele a zaměstnance školy, které odpovídají požadavkům Ministerstva zdravotnictví pro testování ve školách. Ve chvíli, kdy budeme mít testy k dispozici, budeme moci školu otevřít. O aktuální situaci Vás budeme informovat.

V návaznosti na opatření MZ bude možná osobní přítomnost žáků na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník) a na individuální prezenční výuce při dodržování protiepidemických a hygienických opatření (ochrana dýchacích cest, mytí rukou, rozestupy). 
Žáků, kteří se budou účastnit individuálních konzultací a individuální prezenční výuky, se netýká povinné testování. Pozor!!! Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 
Do školy nebude kromě žáků umožněn vstup dalším osobám (výjimkou bude věk dítěte, kdy dítě doprovod potřebuje, vždy je ale nutno předem se domluvit s učitelem).
Po vstupu do budovy je nutná dezinfekce rukou!
Ve škole budou mít všichni na obličeji nasazenu odpovídající ochranu dýchacích cest přetaženou i přes nos (respirátor třídy FFP2, KN95), menší žáci budou mít chirurgickou roušku. Výuka bude probíhat v respirátorech (menší děti v chirurg. rouškách). 
Shromažďování a zdržování se na chodbách je přísně zakázáno!!

Všichni jsme již netrpělivě na tuto možnost čekali a moc se na své žáky a živou prezenční výuku těšíme. Nastane adaptační období (v trvání 2 -3 týdnů dle individuální potřeby), ve kterém učitel s žákem společně zhodnotí a zmapují výsledky dosavadního distančního vzdělávání, co bylo ve výuce efektivní a v čem potřebují žáci podpořit. V tomto období nebudou žáci klasifikováni. Za všech okolností budeme cíleně podporovat umělecký rozvoj každého žáka podle jeho individuálních potřeb.

Před zahájením každého vyučování učitel probere s žákem ústně jeho zdravotní stav. V případě, že žák na některou z níže uvedených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže - nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy), nebude mu umožněna prezenční výuka či konzultace a musí opustit budovu školy. 

Vážení rodiče, milé děti, Vaši učitelé se na Vás už moc těší a určitě Vás v nejbližší době budou kontaktovat, aby Vás informovali o aktuální situaci a domluvili jste se na konkrétních možnostech a dalších postupech. Pevně věřím, že situace bude příznivá a setkáme se již 12. 4. 2021!!!

Přeji všem pevné zdraví !!!

                                                                                    Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy