Termíny zápisu nových žáků do ZUŠ B. Jeremiáše pro školní rok 2021/2022

9. 3. 2021Aktualita

Vzhledem k aktuální situaci (nouzový stav) je možno podávat přihlášky ke studiu tak, aby nedocházelo k fyzickému kontaktu mezi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci žáků. Přihlášky mohou být doručovány e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo vhozením do poštovní schránky na škole.

Přihlášku ke studiu a kritéria přijímání žáků najdete v sekci Přihláška.

Termín talentového přezkoušení zájemců o základní umělecké vzdělávání bude upřesněn.