Výuka v době nouzové stavu

12. 10. 2020Aktualita

Vážení rodiče, milí žáci,

v návaznosti na usnesení vlády s účinností od 12 října do 25. října 2020 platí na celém území České republiky, že v základních uměleckých školách se zakazuje osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky, tj. jeden učitel na jednoho žáka ve tříd. To znamená, že kolektivní výuka – hudební nauka, sborový zpěv, orchestry, soubory, komorní hry, čtyřruční hra bude probíhat distančním způsobem. Individuální výuka, kde je na hodině přítomen více jak jeden žák, bude probíhat i nadále prezenčně. Na organizaci studia, aby byl každý žák na hodině sám, se s vámi domluví váš učitel. Ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru bude výuka probíhat od pondělí 12. října distančně. Učitelé těchto oborů vás budou kontaktovat, aby se domluvili na organizaci distanční výuky.

Doufejme, že tento stav co nejdříve skončí a budeme moci opět vyučovat prezenčně.

Mgr. M. Hudečková, ředitelka školy