SLAVNOSTNÍ KONCERT

26. 9. 2023Aktualita

Srdečně Vás zveme na Slavnostní koncert ke 120. výročí založení naší školy, který se bude konat ve čtvrtek 12. října 2023 od 18:00 hodin v Sukově sále ZUŠ B. Jeremiáše. Na koncertě vystoupí významní a úspěšní absolventi naší školy.

Koncertu bude předcházet Beseda s hudebním skladatelem a dirigentem Jaroslavem Krčkem (též absolventem naší školy) a hudební historičkou PhDr. Markétou Hallovou od 17:00 hodin (rovněž v Sukově sále).