Klavír

Klavír patří po staletí mezi nejoblíbenější nástroje, jeho studium je na naší škole rozděleno do několika etap. Jedno až dvouleté přípravné studium pro děti ve věku 6-7 let, sedmiletý první stupeň, dále čtyřletý druhý stupeň (s možností přípravného studia pro začátečníky od 14 let) a studium pro dospělé. Pod vedením zkušených pedagogů získávají žáci elementární návyky a dovednosti, které postupně rozvíjejí a následně uplatňují jak v sólové, tak v komorní či souborové hře. Hra na klavír formuje a kultivuje osobnost dětí, rozvíjí schopnost emočního vnímání, podporuje kreativní myšlení, vede k zodpovědnosti. Školský vzdělávací program zajišťuje individuální i skupinovou výuku, součástí studia je improvizace, hra z listu, čtyřruční hra, či klavírní spolupráce se sólisty nebo komorními soubory. Všechny klavírní třídy jsou vybaveny kvalitními nástroji (křídly), mezi samozřejmé pomůcky patří pedálové adaptéry s možností zapůjčení. Žáci vystupují na pravidelných školních koncertech, absolventi prvního a druhého stupně pak ukončují studium slavnostním absolventským koncertem. Pro tyto příležitosti je využíván Sukův sál, který je vybaven dvěma koncertními křídly a cembalem. Výjimečně nadaní žáci se mohou zúčastňovat soutěží, či vystoupit jako sólisté s orchestrem. Klavírní oddělení nabízí možnost přípravy k přijímacím zkouškám na konzervatoř, nebo na školy s pedagogickým zaměřením. Absolventi prvního či druhého stupně ZUŠ získávají odborné umělecké vzdělání, jsou schopni se aktivně zapojit do kulturního života, orientují se v hudebním světě, stávají se z nich pravidelní návštěvníci divadel a koncertních sálů.