Akademie třetího věku

Akademie umění a kultury České Budějovice – vzdělávání III. věku

Akademie umění a kultury České Budějovice –

vzdělávání III. věku

Informace o studiu

Akademické roky 2023/2024 a 2024/2025

 

Akademie umění a kultury České Budějovice – vzdělávání III. věku otevírá znovu dvouleté odborné studium ve všech čtyřech uměleckých oborech -  hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Zájemcům umožní smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které bude vhodně naplňovat jejich potřeby, a to jak psychické - tvořivost, seberealizace, uplatnění, tak potřeby sociální - navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů apod. 

Úkolem Akademie umění a kultury České Budějovice je tak motivovat občany seniorského věku k aktivnímu přístupu k životu a posílení jejich duševní i fyzické kondice prostřednictvím umění. 

Akademie umění a kultury České Budějovice se primárně zaměřuje na občany důchodového věku, kteří bydlí na území Českých Budějovic a v blízkém okolí a mají zájem se aktivně věnovat hudbě, tanci, výtvarnému a literárně dramatickému umění na neprofesionální úrovni.

Partnerem projektu je Krajský úřad Jihočeského kraje,

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Personálně je zabezpečen kvalifikovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ a dalšími specializovanými lektory z oblasti celoživotního vzdělávání.

Vzdělávání na Akademii České Budějovice je bezplatné, prostory ke studiu poskytuje ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice. Lektory, zápisné a propagaci plně hradí Jihočeský kraj.

Závazné přihlášky ke studiu pro akademické roky 2023/2024 a 2024/2025 lze podat do konce června 2023 v kanceláři ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice.

Účastník studia, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem Akademie umění a kultury České Budějovice a získá certifikát o jejím absolvování.

Podmínkou přijetí je zájem o studium a dosažení seniorského věku a to ve věkové kategorii 55+ .

Studium probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení. Rozděleno je do zimních a letních semestrů. Uskutečňuje se především v dopoledních hodinách a ke studiu lze využít i večerní čas.

V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nejsou zakončeny zápočtovým týdnem ani zkouškou (studenti Akademie nejsou pokládáni za studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách). Vzdělávání se obvykle realizuje jednou za čtrnáct dní a trvá 1 – 2 vyučovací hodiny, účast ve výuce se zaznamenává do indexu.

 

 

Vážení studenti Akademie III. věku,

vzhledem ke stále nepříznivé situaci v souvislosti s šířením onemocnění Covid 19 je zahájení výuky odsunuto na neurčito. Pokud dojde k potřebnému výraznému vylepšení současného stavu a zahájení výuky bude možné, budeme vás včas informovat. Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví!!!

V Českých Budějovicích, dne 27. 10. 2020                Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy

 

                                                                                                          

Vážení studenti Akademie umění a kultury,

vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci a opatřením ministerstva zdravotnictví posouvám zahájení výuky na začátek měsíce listopadu. Prosím, domlouvejte si časy výuky se svými vyučujícími po telefonu nebo přes e-mail. V případě nejasností či dotazů kontaktujte mě nebo svého lektora. Děkuji Vám za pochopení, všichni lektoři se těší na hodiny s Vámi!!!

Přeji Vám všem především pevné zdraví!!!

 

V Českých Budějovicích, dne 8. 10. 2020                                   Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy

 

                                                                                                       

UPOZORNĚNÍ pro nové studenty Akademie umění a kultury:

     Vzhledem k nepříznivé situaci související s šířením koronaviru Covid-19 ruším Slavnostní imatrikulaci studentů Akademie umění a kultury, která byla plánovaná koncem měsíce října v Sukově sále ZUŠ B. Jeremiáše.

     Výuka bude zahájena od 15. října 2020, domluva rozvrhu hodin bude probíhat od 12. – 14. října 2020. Všichni studenti budou do té doby vyrozuměni e-mailem a bude jim zaslán kontakt na jejich lektory.

V Českých Budějovicích, dne 18. 9. 2020                   Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy

 

 

Vážení studenti Akademie umění a kultury,

vzhledem k nouzovému stavu souvisejícímu s virovým onemocněním COVID-19 jste se nemohli účastnit výuky v naší ZUŠ. Nabízíme Vám proto možnost završit Vaše studium na podzim letošního roku (v měsících září, popř. říjnu), pokud to bude vzhledem k aktuální epidemiologické situaci uskutečnitelné.

Samozřejmě je možné se domluvit se svými lektory a navštěvovat studium ještě do konce června.

Prosím spojte se se svými lektory a domluvte si s nimi konkrétní postup. Těšíme se na Vás!!!

 

V Českých Budějovicích, dne 28. 5. .2020                  Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy

 
 
NOVINKA!!!

Od října budeme otevírat v rámci Akademie umění a kultury, také literárně dramatický obor se zaměřením na mluvené slovo, rétoriku a komunikaci. Obor povede lektorka, která se této disciplíně věnuje dlouhá léta, dosahuje výsledků na celostátní úrovni a pořádá mnoho seminářů na téma mluvené slovo, paní Jaroslava Krčková.

Mluvené slovo: zaklínadlo ke sblížení, sdělení myšlenek, co mne trápí a bolí, kde hledat sílu a překonat nesnáze, čemu se zasmát. Vyprávět a třeba číst pohádky a příběhy, nebo jen slyšet svůj vlastní hlas a mít z něj radost a dobrý pocit. A kdyby jenom - tak procvičit paměť, hledat souznění, a třeba... najít sám sebe. Těšíme se na Vás!