Housle

Housle mají 4 struny a jelikož se na ně hraje smyčcem, náleží do skupiny smyčcových nástrojů.
Z této skupiny jsou housle nejmenší a pro notový zápis používají klíč houslový. 
Housle spočívají na levém rameni, mají tedy blízko k srdci, odkud pramení naše lidské emoce.
Dá se říci, že mají ze všech nástrojů nejblíže k lidskému hlasu.
Levá ruka zajišťuje intonaci a vyžaduje dobrý hudební sluch a představivost.
Pro zdárný vývoj malého houslisty jsou zapotřebí i motorické schopnosti pravé ruky, která vede smyčec.
Hezký tón vyžaduje vybalancování obou technik, pravé i levé ruky.
Na housle můžeme hrát sólově, s doprovodem klavíru, kytary, apod.
Též v souboru, v orchestru i v rozmanitých komorních seskupení mají veliké a pestré možnosti.
Ve výuce a studiu hry na housle můžeme prožívat a zažít spoustu radosti a zážitků právě pro jejich mnohočetné využití.