Kytara

Hra na klasickou kytaru je stále oblíbený obor, žáci se učí jak klasické hře na kytaru  tak  i hře a doprovodu písní, souhru s jinými nástroji.
Na naší škole učí několim zkušených pedagodů kteří mají každý i různé zaměření a žák při je přijímacím přezkoušení jeho hudebního talentu  přidělen do třídy vhodného pedagoga , který mu dá dobré základy kytarové hry a techniky a dále ho povede směrem kterým by se žák rád vyvíjel. 
Kytara jako sólový nástroj je stále oblíbena , žáci si vytvoří správnou techniku a správné hudební návyky.Učí se i hudebnímu rozhledu a hudebnímu vkusu jak  vnímat hudbu.   
Žáci se mohou zúčastnit mnoha kytarových soutěží , jak českých tak i zahraničních, kde se setkávají i s jinými žáky různých úrovní a hodně často jsou tyto zážitky hodně motivační.Účastí na různých soutěžích a koncertech se učí vlastní prezentaci , jak hovořit jak se správně chovat . Toto  mohou uplatnit  jak ve svém soukromém životě tak i ve studiu (jak ZŠ tak  střední školy ) a mohou z těchto zkušeností čerpat po celý život když se potřebují  někde presentovat .                                                                                                    
Komorní hra
Žáci jsou od 4 ročníku vedeni  k souborové hře  v různých komorních souborech (kytarová dua , tria ale i náš kytarový soubor ).Hra v souborech je učí i vzájemné zodpovědnosti a kolektivnímu myšlení.Většina žáků má tento předmět velice oblíbený a zažijí i  spoustu nových zajímavých zážitků na různých vystoupeních ( která jsou samozřejmě dobrovolná) Každý žák si  může  vyzkoušet i souhru s jinými nástroji

Hra doprovodů písní a zpěv s kytarou
Samozřejmě  kytara není jenom sólový nástroj ale i doprovodný.Žáci  se  ( podle jejich zájmu ) učí doprovodit různé hudební žánry od lidových písní , country písní , folku až  po moderní současnou hudbu.Učí se hrát podle akordových značek ale i podle tabulatur , vytvořit si vlastní doprovod , vlastní sólo , někdy i se zapojením zpěvu.

Hra na elektrickou kytaru:

Elektrická kytara je v posledních letech velmi oblíbeným nástrojem v širokém spektru hudebních žánrů. To může být hlavním kritériem ke studiu právě tohoto nástroje. 
V hodinách se zaměřujeme na nastudování známých hitů od různých kapel a interpretů ale i na vlastní tvorbu a improvizaci. Žák se zdokonalí ve čtení tabulatur a práci s různými internetovými médii které v hodinách hojně využíváme. 
Žák si může sám vybrat skladby a písně které jsou jemu nejbližší a na těch pracujeme. Po absolvování studia je žák schopen jak sólové tak doprovodné hry a hře v hudebních tělesech.