Balet

Tanec na ZUŠ je jednou z možných cest k tanečnímu umění.
Rozvíjí přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení, pěstuje v dětech pocit správného držení těla jak v polohách na místě, tak i při pohybu v prostoru. Učí je vnímat jednotlivé části těla i tělo jako celek. Při pohybu v prostoru je podněcováno prostorové a hudební cítění, jakožto i vzájemné vztahy mezi dětmi.
Součástí taneční výuky na ZUŠ jsou: 


Klasická taneční technika  

Tato technika klade největší nároky na fyzické předpoklady, má přesně vypracovaný systém: 
krásné držení těla, dlouhé paže a protažené nohy. Vyžaduje vytrvalost a vůli.

Lidový tanec 

Přibližuje národní kulturu osvojováním tanečních kroků a gest lidových tanců z Čech. 

Současný tanec  

Je založen na zkoumání lidského těla. Podstatou je propojit mysl s tělem a vyjádřit prostřednictvím tance své myšlenky a pocity.

Taneční praxe  

Zde se zúročují veškeré dosažené dovednosti a znalosti. Cílem je předvést své taneční umění na divadelních vystoupení, veřejných akcích, na soutěžích a tanečních přehlídkách.

Navštěvovat taneční obor je možné nejdříve od 5 let v rámci taneční přípravky (od 5 do 7 let věku), následuje 1. až 7. ročník I. stupně a dále pak 1. až 4. ročník II. stupně.