Úplata za vzdělání

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA B. JEREMIÁŠE

 

Mgr. Michaela Hudečková

ředitelka ZUŠ B. Jeremiáše

Otakarova 43

370 01 České Budějovice

tel. 387 699 622

e-mail: hudeckova@zusbjcb.cz 

mobil: 606 639 953;

 

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2023/2024:

 

Směrnice o výši úplaty za vzdělávání v ZUŠ B. Jeremiáše, příspěvkové organizaci.

 

V souladu s § 123 odst. 4 zákona 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole B. Jeremiáše, Otakarova 43, České Budějovice, příspěvkové organizaci.

Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze jej tedy poskytovat za úplatu, který je příjmem Základní umělecké školy B. Jeremiáše v Českých Budějovicích.

Podle vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty pro školní rok 2023/2024 takto:

 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM, ZÁKLADNÍ STUDIUM I. a II. STUPNĚ, STUDIUM

S ROZŠÍŘENÝM POČTEM VYUČOVACÍCH HODIN:

 

                                                   měsíčně:                 pololetně:                   ročně:

 

HUDEBNÍ OBOR:

přípravné studium:                          350,-Kč           1750,-Kč                     3500,- Kč

základní studium:                             350,-Kč          1750,-Kč                     3500,- Kč

rozšířené vyučování:                        350,-Kč          1750,-Kč                     3500,- Kč

 

VÝTVARNÝ OBOR:

přípravné studium:                          380,-Kč          1900,-Kč                     3800,- Kč

základní studium:                            380,-Kč          1900,-Kč                     3800,- Kč

 

TANEČNÍ OBOR:

přípravné studium:                          310-Kč           1550,-Kč                     3100,- Kč

základní studium:                            310,-Kč          1550,-Kč                     3100,- Kč

  

LIT. – DRAM. OBOR:             

přípravné studium:                          320,- Kč         1600,- Kč                    3200,- Kč

základní studium:                            320,- Kč         1600,- Kč                    3200,- Kč

 

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ:

 

Podle § 8, odst. 2 a) vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání – u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě studia na SŠ, VOŠ nebo konzervatoři:

                                                           měsíčně:         pololetně:                   ročně:

HUDEBNÍ OBOR:                          350,-Kč          1750,-Kč                    3500,- Kč

VÝTVARNÝ OBOR:                      380,-Kč          1900,-Kč                    3800,- Kč

TANEČNÍ OBOR:                           310,-Kč          1550,-Kč                    3100,- Kč

LIT. – DRAM. OBOR:                    320,- Kč         1600,- Kč                   3200,- Kč

                                                                                                                                 

Podle §8, odst. 2 b) vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání – u žáků,

kteří nejsou uvedeni v písmeni a):

 

VŠECHNY OBORY:                       měsíčně:         pololetně:                   ročně:

                                                           3600,-Kč       18000,-Kč                  36000,-Kč

 

Úplata za pololetí se hradí většinou pololetně a je splatná dle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

Úplatu na ZUŠ může ředitel snížit nebo prominout podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v úplném znění po novele -§ 123, odst. 4.

Vrácení úplaty je možné podle vyhlášky č. 71/2005, §8, odst. 3 (vždy se jedná pouze o žáka, který ukončil studium na ZUŠ).

 

 

PŮJČOVNÉ ZA HUDEBNÍ NÁSTROJ ZA POLOLETÍ VČETNĚ PRÁZDNIN - PRO ŽÁKY ZUŠ B. JEREMIÁŠE

HUDEBNÍ NÁSTROJ -           400,-
POUZDRO NA NÁSTROJ -   150,-
SMYČEC -                              150,-
KLÁVESY + STOJAN -          650,-
FLÉTNA + POUZDRO -         550,-
KYTARA + POUZDRO -        550,-

KYTAROVÝ SET –                 650,-

(KYTARA, KOMBO, POPRUH, KABEL)

 
PŮJČOVNÉ ZA HUDEBNÍ NÁSTROJ ZA POLOLETÍ VČETNĚ PRÁZDNIN - PRO CIZÍ ŽÁKY V RÁMCI VZÁJEMNÉ VÝPOMOCI (ZUŠ, KONZERVATOŘ, ...)

HUDEBNÍ NÁSTROJ - 1500,-

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 31. 5. 2023

 

V Českých Budějovicích dne 25. 5. 2023

                                                                         Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy