Smyčcové nástroje

Naše oddělení nabízí vzdělání v individuální, souborové, komorní i orchestrální hře na všechny nástroje, na které lze hrát smyčcem (housle, viola, violoncello, kontrabas).

Individuální vzdělání poskytuje naše škola žákům všech věkových skupin od předškolního věku až po dospělé. Pro další a vyšší vzdělání se mohou připravit ke zkouškám na konzervatoř.

Nezbytnou podmínkou pro přijetí na naši školu je talentová zkouška.

Pro zdárný rozvoj technických i výrazových dovedností je důležitá spolupráce s rodiči i s kolegy z ostatních oddělení.

Reprezentace žáků na soutěžích všech typů je výrazná a dominantní již desítky let.

Všichni žáci prezentují své výsledky na školních vystoupeních, třídních koncertech, kulturních akcích, ZUŠ Open atd.

V souladu s výstupy dle ŠVP žáci dosahují výsledků, které uplatňují v sólovém hraní, ve hře souborové, komorní i orchestrální.

Pro žáky naší ZUŠ škola nabízí i zapůjčení nástroje za úplatu v celém kompletu – housle, smyčec, pouzdro nebo jednotlivě dle potřeby.